Switch

Switch

Switch is een non-profit organisatie die zich richt op het informeren en inspireren van burgers op het gebied van duurzaamheid. Switch stimuleert gedrag dat bijdraagt aan een duurzame en rechtvaardige wereld.

Switch ontwikkelde een programma voor en door ondernemers over maatschappelijk verantwoord ondernemen: MVO Loont. Met de MVO-prijzen (onderdeel van het programma MVO Loont) helpt Switch maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in uw bedrijf concreet te maken.

MVO Loont
Inspirerende website met veel informatie, stappenplannen, tips en voorbeelden over MVO in (inter)nationaal perspectief.

Links naar andere websites

 • Wilt u aan de slag met MVO? Ga dan naar www.mvoloont.com voor praktische tips en inspiratie.
   
 • Flyer met MVO-scans voor mkb-bedrijven. Wij willen u attenderen op de de MVO test waar ondernemers een MVO-scan kunnen invullen. Bedrijven zien, soms al binnen vijf minuten, hoe ze met MVO kunnen starten en welke kansen dit biedt voor hun bedrijf. De flyer is mede mogelijk gemaakt door het programma DBO van AgentschapNL.
 • MKB Nederland - MVO, juist in het MKB.
   
 • Global Compact, een initiatief van de Verenigde Naties, is een netwerk van organisaties die hun bedrijfsvoering en –strategie baseren op tien beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding. Wilt u hier meer over weten of wilt u zich hierbij aansluiten? Kijk dan op de website van Global Compact of lees hier over een bedrijf dat zich onlangs heeft aangesloten.
 • De website www.oesorichtlijnen.nl/richtlijnen bevat veel praktische informatie, tools en voorbeelden voor ondernemers die MVO handen en voeten willen geven bij internationaal ondernemen.
 • Meer informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen kunt u ook vinden op www.duurzaam-ondernemen.nl
 • Verantwoord ondernemen is ‘hot’. Verantwoord ketenbeheer neemt hierbinnen een prominente plaats in. In het boek ´De meerwaarde van Maatschappelijk Verantwoord Ketenmanagement´wordt een overzicht gegeven van issues in de context van maatschappelijk verantwoord ketenbeheer en worden er concrete voorbeelden aangereikt van instrumenten om de implementatie van verantwoorde ketenpraktijken te bevorderen.
mvo-loont-zonder_banner
logoNoordBrabant