Wat is MVO?

Wat wordt er verstaan onder ´Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen´ (MVO)?

Bij MVO gaat het om evenwichtige aandacht voor ecologische (planet), economische (profit) en maatschappelijke (people) aspecten in de bedrijfsvoering. Voor een duurzame bedrijfsvoering is het belangrijk om economisch vitaal te zijn. Daarbij is het uitermate relevant om verder te kijken dan alleen ´profit´ om ook op langere termijn succesvol te zijn. Houd dus ook rekening met het effect van uw activiteiten op het milieu (planet) en menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Tot nu toe ondervinden bedrijven die daadwerkelijk invulling geven aan MVO, dat zij bij een gelijkmatige balans van de drie P´s tot betere resultaten komen, voor zowel het bedrijf als de samenleving.

Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen beschikt u onder andere over:

  • meer inzicht in de markt en relevante ontwikkelingen, waardoor u hier sneller op kunt inspelen;
  • kleinere ondernemersrisico’s, aangezien u zaken die voorheen als risico werden gezien, nu eerder als (markt)kansen kunnen worden beschouwd;
  • een aantrekkelijke werkgeverspositie. Werknemers kiezen namelijk steeds vaker bewust voor een duurzame werkgever, omdat die duurzaamheid niet enkel ten goede komt aan het bedrijf, maar ook aan diens medewerkers.


MVO binnen uw organisatie
MVO is ‘hot’. Verantwoord ketenbeheer neemt hierbinnen een prominente plaats in. Op www.mvoloont.com vindt u concrete stappenplannen, tips en handreikingen hoe u verantwoordelijkheid kunt nemen door uw hele keten. Een paar voorbeelden vindt u hieronder.
Daarnaast kunt u het boek 'De meerwaarde van Maatschappelijk Verantwoord Ketenmanagement' raadplegen. Dit geeft een overzicht van issues in de context van maatschappelijk verantwoord ketenbeheer en worden er concrete voorbeelden aangereikt van instrumenten om de implementatie van verantwoorde ketenpraktijken te bevorderen. Hierbij ligt de nadruk op het denken in kansen in plaats van in verplichtingen (van 'moeten' naar 'willen').

mvo-loont-zonder_banner
logoNoordBrabant